Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sekretariat

Informacje dotyczące rekrutacji:

JPEGInformacja dla rodziców dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne (73,24KB)

 

Karty do pobrania:

PDFZgłoszenie dziecka do szkoły (76,41KB)

PDFOświadczenie o miejscu zamieszkania (93,22KB)

PDFOświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania na lekcje religii rzymskokatolickiej (130,14KB)

PDFWniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury (73,56KB)

 

Informacje oraz dokumenty dotyczące duplikatów
legitymacji uczniowskich i świadectwa szkolnego.

Wzory podań.

PDFInformacja o opłatach za wydanie (276,26KB)

PDFPodanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (173,32KB)

PDFPodanie o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego (174,31KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML