Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja

JPEGInformacja dla rodziców dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne (73,24KB)

PDFZgłoszenie dziecka do szkoły (76,41KB)

PDFOświadczenie o miejscu zamieszkania (93,22KB)

PDFOświadczenie rodziców w sprawie uczęszczania na lekcje religii rzymskokatolickiej (130,14KB)

PDFWniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury (73,56KB)

 

 

 

 

 

Wersja XML