Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kadra pedagogiczna

mgr Małgorzata Rabicka dyrektor szkoły, język polski, muzyka
mgr Barbara Dylong wicedyrektor, język niemiecki, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bożena Baranowska wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Diana Bugajewska wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający
mgr Alicja Dusza matematyka
mgr Justyna Głaba język angielski
mgr Elwira Hirsz nauczyciel wspomagający
mgr Marzena Jaskólska wychowawca świetlicy, zajęcia logopedyczne 
mgr Irena Kazuch język angielski
mgr Małgorzata Kozioł fizyka, chemia
mgr Jolanta Kołodziej język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna
mgr Helena Kulik muzyka
ojciec Wiktor Lata religia
mgr Joanna Lońska biblioteka, plastyka
mgr Grażyna Machelska edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Malik biblioteka, historia
mgr Grażyna Markocka edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe z muzyką, muzyka i plastyka z elementami arteterapii
mgr Bożena Matusiak edukacja wczesnoszkolna
mgr Janusz Matusiak język niemiecki, informatyka
mgr Barbara
Michael-Konarska
pedagog, socjoterapeuta
mgr Aleksandra Morawiec-Firuta język polski
mgr Łukasz Morzyk w-f / zajęcia sportowe
mgr Bożena Nawrot matematyka, chemia
mgr Patrycja Nawrot psycholog
mgr Róża Paprotna matematyka
mgr Beata Pasiut język polski
mgr Ewelina Piekacz język polski, doradztwo zawodowe
mgr Joanna Podwińska - Kolibaba język niemiecki
mgr Izabela Riedel-Nożownik przyroda, geografia, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Bogusław Salachna informatyka, technika, historia
mgr Jadwiga Salachna edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe/edukacja informatyczna
mgr Marek Skrabania język angielski, informatyka
mgr Iwona Sławska edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Stranc wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
mgr Katarzyna Sztęborowska edukacja wczesnoszkolna
mgr Jolanta Zajączkowska przyroda, biologia, chemia
mgr Kamil Żyłka religia
mgr Agnieszka Miksa język polski
mgr Monika Żurek-Czajkowska wiedza o społeczeństwie
Wersja XML